840 840 700

Profesionální služby v IT

pro živnostníky, menší a střední společnosti

Zálohování a archivace dat

pro živnostníky a menší společnosti

Vzdálené zálohování a archivace dat

Vaše data vzdáleně odzálohujeme do našeho datového skladu rychle a bezpečně. Ušetříte za HW, ušetříte za SW, ušetříte za správu vlastního řešení. Překvapíme Vás příjemnou cenou a profesionálním servisem.

 • Pravidelné zálohování bez Vaší asistence.
 • Bezpečné uložení dat v datovém skladu.
 • Ochrana proti požáru, vytopení, krádeži.
 • Archivace velmi starých dat a dokumentů.
 • Naplnění zákonných podmínek úschovy dat.
 • Nevyžaduje pořízení HW ani placení licencí.
 • Umíme zálohovat celou Vaši počítačovou síť.
 • Data jsou chráněna doložkou NDA 1).
Zašleme Vám podrobnější informace a 10 tipů pro úspěšné zálohování

Jak to funguje?

 1. 1 Stanovíme vhodný režim zálohování
  S pomocí kalkulačky ceny zálohování a po vzájemné konzultaci stanovíme co nejvhodnější a cenově neefektivnější režim zálohování a archivace.
 2. 2 Nastavíme službu u Vás ve firmě
  Náš technik Vás zkontaktuje a pomocí vzdáleného zásahu nebo osobní návštěvy nastaví Vaše zařízení tak, aby akceptovali požadavky na pořízení záloh, které přichází z našich zálohujících serverů.
 3. 3 A pak už jen zálohujeme
  a zálohujeme. Zálohování probíhá automaticky a bez Vašeho vědomí. Množství a datum pořízených záloh můžete kontrolovat v monitoru záloh a pomocí jednoduchého formuláře si vyžádat jejich obnovení nebo zaslání emailem 2)

Naši zákazníci o nás

prezentace_A_B_09.indd edb.jpg

www.janbrada.cz

„Doporučuji službu zálohování od firmy Webstep už řadu let a to především malým firmám, které nemohou, nebo nechtějí investovat do složitých zálohovacích systémů. Služba je spolehlivá, škálovatelná, bez jakéhokoliv licencování, s jasnou cenovou kalkulací nákladů, technici Webstep jsou schopni velmi flexibilně zprovoznit tuto službu i u zákazníků s velmi komplikovanou IT infrastrukturou. Považuji tuto službu za nejelegantnější způsob zálohování.“

TABS:Co služba přináší?

Služba vzdáleného zálohování a archivace dat poskytuje zákazníkovi možnost zálohovat a archivovat firemní data a dokumenty mimo vlastní sídlo či provoz firmy. Umožňuje snížit výrazně náklady na pořízení řešení, poskytuje ochranu proti nepředvídatelným událostem, jakými mohou být požár budovy, živelná pohroma nebo kriminální čin a umožňuje naplnit některé ze zákonných povinností v oblasti úschovy dat.

Princip služby

Naše zálohující servery navazují pravidelně bezpečné spojení s Vašimi servery a počítači, které chcete zálohovat a pořizují specifikované zálohy, které jsou ukládány v našem datovém skladu. Z tohoto datového skladu prostřednictvím stejného spojení může proběhnout i obnova dat.

Přenos dat

Veškerá data jsou přenášena zásadě v zašifrované podobě, takže je zajištěna jejich ochrana před odposlechem.

Uložení dat

Data jsou uložena na našich záložních serverech a také na dvou sadách off-line disků, z nichž jedna sada (maximálně týden stará) se vždy nachází v bankovním trezoru, který máme pro potřeby služby zřízen. Data jsou na discích uložena v silně zašifrované podobě a bez znalosti přístupových klíčů nejsou čitelná.

Obnova dat

S ohledem na striktní bezpečnost ukládaných dat nesvěřujeme standardně zákazníkovi online přístup k pořízeným zálohám. Obnovu dat zajišťujeme na základě kontaktování našeho helpdesku prostřednictvím speciálního formuláře tzv. monitoru záloh.

Omezení služby

Služba je určena zejména pro zálohování a archivaci firemních dokumentů a materiálů. Není koncipována jako nebo určena pro:

 • Tzv. disaster recovery pro Windows servery (pouze pro Linux).
 • Zálohování objemných multimediálních dat.
 • Zálohování prostorů s vysokou volatilitou dat (dočasné, případně pracovní adresáře atp.)

Požadujete-li zálohování dat, která odpovídají výše uvedeným omezením, kontaktujte nás pro sdělení podmínek, za kterých je možné službu poskytovat.

Výjimky ze zálohování

Následující soubory jsou zálohovány jen na základě žádosti klienta.

 • Soubory s příponami:
  mp3, mp4, ogg, avi, mpg, mpeg, iso, rm, ram, viv, wma, wmv, dv,
 • Adresáře nebo soubory se jmény:
  Cache, Trash, Junk, spam, sess_*, tmp
1) doložka o ochraně důvěrných informací
2) požadavek na obnovu (vydání) dat je s ohledem na striktní bezpečnost vždy verifikován autorizovanou osobou
Zaměřujeme se na živnostníky a menší a střední společnosti.
Profi helpdesk, garance reakční doby, urgentní výjezdy.
Nízkonákladové služby šetřící čas a peněženky klientů.
Akceptujeme platby v elektronických měnách (Bitcoin).
WebStep, tradice 15 let a tisíce spokojených zákazníků.