840 840 700

Profesionální služby v IT

pro živnostníky, menší a střední společnosti

Zálohování a archivace dat

pro živnostníky a menší společnosti

Vzdálené zálohování a archivace dat

Vaše data vzdáleně odzálohujeme do našeho datového skladu rychle a bezpečně. Ušetříte za HW, ušetříte za SW, ušetříte za správu vlastního řešení. Překvapíme Vás příjemnou cenou a profesionálním servisem.

 • Pravidelné zálohování bez Vaší asistence.
 • Bezpečné uložení dat v datovém skladu.
 • Ochrana proti požáru, vytopení, krádeži.
 • Archivace velmi starých dat a dokumentů.
 • Naplnění zákonných podmínek úschovy dat.
 • Nevyžaduje pořízení HW ani placení licencí.
 • Umíme zálohovat celou Vaši počítačovou síť.
 • Data jsou chráněna doložkou NDA 1).
Zašleme Vám podrobnější informace a 10 tipů pro úspěšné zálohování

Jak to funguje?

 1. 1 Stanovíme vhodný režim zálohování
  S pomocí kalkulačky ceny zálohování a po vzájemné konzultaci stanovíme co nejvhodnější a cenově neefektivnější režim zálohování a archivace.
 2. 2 Nastavíme službu u Vás ve firmě
  Náš technik Vás zkontaktuje a pomocí vzdáleného zásahu nebo osobní návštěvy nastaví Vaše zařízení tak, aby akceptovali požadavky na pořízení záloh, které přichází z našich zálohujících serverů.
 3. 3 A pak už jen zálohujeme
  a zálohujeme. Zálohování probíhá automaticky a bez Vašeho vědomí. Množství a datum pořízených záloh můžete kontrolovat v monitoru záloh a pomocí jednoduchého formuláře si vyžádat jejich obnovení nebo zaslání emailem 2)

Naši zákazníci o nás

vutbr.jpg

Kovozámečnictví Jelínek s.r.o.

„Používáme zálohování na server společnosti Webstep, proto aby záloha našich dat byla místně oddělena kvůli riziku požáru apod. Se službou jsme spokojeni, na začátku proběhlo nastavení rozsahu, způsobu a periodicity zálohování. Od té doby probíhá vše automaticky resp. se o to stará firma Webstep. Se službou jsme spokojeni.“

TABS:Co služba přináší?

Služba vzdáleného zálohování a archivace dat poskytuje zákazníkovi možnost zálohovat a archivovat firemní data a dokumenty mimo vlastní sídlo či provoz firmy. Umožňuje snížit výrazně náklady na pořízení řešení, poskytuje ochranu proti nepředvídatelným událostem, jakými mohou být požár budovy, živelná pohroma nebo kriminální čin a umožňuje naplnit některé ze zákonných povinností v oblasti úschovy dat.

Princip služby

Naše zálohující servery navazují pravidelně bezpečné spojení s Vašimi servery a počítači, které chcete zálohovat a pořizují specifikované zálohy, které jsou ukládány v našem datovém skladu. Z tohoto datového skladu prostřednictvím stejného spojení může proběhnout i obnova dat.

Přenos dat

Veškerá data jsou přenášena zásadě v zašifrované podobě, takže je zajištěna jejich ochrana před odposlechem.

Uložení dat

Data jsou uložena na našich záložních serverech a také na dvou sadách off-line disků, z nichž jedna sada (maximálně týden stará) se vždy nachází v bankovním trezoru, který máme pro potřeby služby zřízen. Data jsou na discích uložena v silně zašifrované podobě a bez znalosti přístupových klíčů nejsou čitelná.

Obnova dat

S ohledem na striktní bezpečnost ukládaných dat nesvěřujeme standardně zákazníkovi online přístup k pořízeným zálohám. Obnovu dat zajišťujeme na základě kontaktování našeho helpdesku prostřednictvím speciálního formuláře tzv. monitoru záloh.

Omezení služby

Služba je určena zejména pro zálohování a archivaci firemních dokumentů a materiálů. Není koncipována jako nebo určena pro:

 • Tzv. disaster recovery pro Windows servery (pouze pro Linux).
 • Zálohování objemných multimediálních dat.
 • Zálohování prostorů s vysokou volatilitou dat (dočasné, případně pracovní adresáře atp.)

Požadujete-li zálohování dat, která odpovídají výše uvedeným omezením, kontaktujte nás pro sdělení podmínek, za kterých je možné službu poskytovat.

Výjimky ze zálohování

Následující soubory jsou zálohovány jen na základě žádosti klienta.

 • Soubory s příponami:
  mp3, mp4, ogg, avi, mpg, mpeg, iso, rm, ram, viv, wma, wmv, dv,
 • Adresáře nebo soubory se jmény:
  Cache, Trash, Junk, spam, sess_*, tmp
1) doložka o ochraně důvěrných informací
2) požadavek na obnovu (vydání) dat je s ohledem na striktní bezpečnost vždy verifikován autorizovanou osobou
Zaměřujeme se na živnostníky a menší a střední společnosti.
Profi helpdesk, garance reakční doby, urgentní výjezdy.
Nízkonákladové služby šetřící čas a peněženky klientů.
Akceptujeme platby v elektronických měnách (Bitcoin).
WebStep, tradice 15 let a tisíce spokojených zákazníků.